Svenska Bodhizendoföreningen arrangerar

Månad Dag Kurs Ledare Plats
Maj 9-10
INSTÄLLT
Mini-sesshin Gert Lüderitz Stora Essingen,
Stockholm
Aug 3-8
INSTÄLLT
Sesshin Ama Samy Frötuna,
Uppsala.

Zenvägen Göteborg arrangerar

Månad Dag Kurs Ledare Plats
Feb 15-16 Drömgrupp Gunnar Sundström Göteborg
Mars 7 Zazenkai Zenvägen Göteborg Göteborg
Juni 1-4
INSTÄLLT
Sesshin Bernard Durel Tjärnö,
Göteborg

Zenvägen Tai Chi arrangerar

Månad Dag Kurs Ledare Plats
Mars 14-15
INSTÄLLT
Tai Chi rep och fördjupning Ulf Wamming Tavelsjö
Mars 20-21
INSTÄLLT
Tai Chi introduktion Göran
Strandberg
Göteborg
Mars 21-22
INSTÄLLT
Tai Chi rep och fördjupning Göran
Strandberg
Göteborg
Juni 29-
Juli 4
INSTÄLLT
Tai Chi I nybörjare Gudrun Norman Rimbo
Juli 6-7
INSTÄLLT
Tai Chi rep Tai Chi I Ulf Wamming Rimbo
Juli 6-11
INSTÄLLT
Tai Chi II Ulf Wamming Rimbo
Aug 3-8
INSTÄLLT
Tai Chi III / IV Göran
Strandberg
Rimbo
Okt 9-10
INSTÄLLT
Tai Chi rep introduktion Ulf Wamming Göteborg
Okt 10-11
INSTÄLLT
Tai Chi rep och fördjupning Ulf Wamming Göteborg
Nov 7-8 Tai Chi rep och fördjupning Göran
Strandberg
Stockholm

Zenvägen anordnar i egen regi

Månad Dag Kurs Ledare Plats
Augusti 15 Årsmöte
kl. 10.00 – 11.30
Zenvägen Telefon-
möte