Ulf Wamming

ulf

ULF WAMMING

är huvudansvarig för Zenvägens undervisning i Tai Chi. Han har ursprungligen lärt Tai Chi av Jacques Dropsy, men efter kontakt med Benjamin Pang Jeng Lo övergick han till att undervisa enligt dennes metod. De senaste tio åren har han studerat under Wee Kee-Jin och undervisar numera också i dennes variant av Cheng Man Chings form, Huangformen. Ulf Wamming är pensionerad psykolog och bosatt i Tromsö.