Zenvägen är en ideell förening, som bildades 1984. Vi har cirka 400 medlemmar, huvudsakligen i Sverige, Norge och Finland. Vårt syfte är att sprida kunskap om zenmeditation. Kärnan i vår verksamhet är meditation, enligt zenmetoden, och kurser som harmoniserar med zen, såsom Tai Chi.

Zenvägen är inte knuten till någon lära eller något samfund. Den form av meditation som vi praktiserar är religiöst obunden.

Vi vill med våra kurser och verksamhet visa att zenmeditation kan vara en väg till ökad självkännedom, växt och mognad; en möjlighet till samling och livsperspektiv.

Medlemskap

Det bästa sättet att hålla sig informerad om föreningens verksamhet och att aktivt stödja den, är att bli medlem.

Årsavgiften är 275 kr, som sätts in på föreningens plusgiro konto: 79 94 55-1
(IBAN: SE36 9500 0099 6034 0799 4551, BIC/SWIFT: NDEASESS). Glöm inte att ange namn, adress och gärna e-post.

Som medlem får du vår medlemstidning ”Zenvägen”, som utkommer 4 gånger om året. Tidningen innehåller artiklar med anknytning till zen, recensioner, reserapporter, information om egna och närstående organisationers kurser mm. Du får även tillgång till våra medlemssidor.

Du har också möjlighet att delta i våra lokalgrupper, där man träffas för meditation och andra aktiviteter.

Zenvägens organisation

Styrelse

Håkan Svenbro, ordförande, tidningsredaktör
Email: h.svenbro(snabel-a)gmail.com

Ulf Wamming,
Email: ulf.wamming(snabel-a)gmail.com

Jonas Skiöldebrand
Email: jonas.skioldebrand(snabel-a)gmail.com

Gunnar Sundström
Email: gunnar.sundstrom(snabel-a)gpsi.se

Bo Dahlin
Email: bodahlin442(snabel-a)gmail.com

Cecilia Pilback, suppleant

Cirkka Cernering, suppleant

Övrigt

Bengt Igelström, internrevisor

Kerstin Löfstedt, medlemsregistret
Email: kerstin.lofstedt(snabel-a)gmail.com

Anna-Pia Åhslund, tidningsredaktör
Email: anna.pia(snabel-a)telia.com

Valberedning

Anna-Pia Åhslund, anna.pia(snabel-a)telia.com
(sammankallande)

Ninn Persson

Inger Orrhage (medlem i Mäster Eckhartsällskapet).

Föreningsarbetet är baserat på frivilliga insatser. Det finns mycket vi skulle vilja göra som vi inte hinner med. Är du intresserad av att hjälpa till så hör av dig till någon i styrelsen. Är du intresserad av att vara med i styrelsen så hör gärna av dig till någon i valberedningen!