Längre introduktioner ges flera gånger per år, v.g. se Kurskalendarium för mer info. En kortare introduktion ges regelbundet på våra lokalgrupper nedan.

-På grund av Coronapandemin är det viktigt att kontakta respektive organisation, grupp och kontaktpersoner enl. nedan, för aktuell information.

Göteborg

Gruppen träffas varje söndag, vår och höst. Någon från lokalgruppen finns på plats från 17.30.

Kort introduktion ges till nybörjare. Kontakta någon av kontaktpersonerna nedan innan du kommer första gången.

Lena Eckerdal

tel 0703-077257

e-post: lena.eckerdal(snabel-a)gmail.com

Kerstin Löfstedt

tel 0723-061768

e-post: kerstin.lofstedt(snabel-a)gmail.com

Se Göteborgs lokalgrupp för mer information.

Centrala Stockholm

Du som inte suttit med oss förut är välkommen efter en kort introduktion.

Information om aktuella tider för introduktion finns på Katarina kyrkas hemsida;

https://www.svenskakyrkan.se/katarina-/zen-meditation-i-franciskussalen

Bromma

I Blackeberg, Bromma finns en grupp som mediterar flera gånger i veckan.

Varje måndag kväll 18:00-19:00 är det introduktion till meditation.

Se www.alipsa.se för närmare information