Vill du få kontakt med oss, maila gärna till någon i styrelsen.

Föreningens postgiro är 799455-1.

IBAN: SE36 9500 0099 6034 0799 4551
BIC/SWIFT: NDEASESS

Förbättringsförslag och liknande om hemsidan skickas till jonas.skioldebrand(snabel-a)gmail.com eller, webmaster(snabel-a)zenvagen.se