Kursverksamheten fortsätter 2020 i Zenvägenanda även om arrangemangen är utlokaliserade – detta innebär att inbetalningar av anmälnings- och kursavgifter inte längre sker till Zenvägen centralt utan till den lokala arrangören. Man anmäler sitt intresse till respektive kursvärd som sedan ger övrig praktisk information. I tidningen och på hemsidan kommer fortlöpande relevant information om kurser att läggas ut.

I nuläget:

Svenska Bodhizendo-föreningen anordnar f n framför allt sesshins med fader Ama Samy och av honom utnämnda lärare och mästare.
Föreningens ordförande är Mikael Larsson:  mikaellarsolov(snabel-a)hotmail.com
Kassör Hans Gunnar Adén,   Sekreterare Anna Pia Åhslund anna.pia(snabel-a)telia.com.
Aktuella sesshins annonseras i Kurskalendariet.

Tai Chi kurserna
Tai chi är en urgammal kinesisk rörelsekonst som genom långsamma och mjuka rörelser hjälper till att frigöra spänningar i kroppen. Rörelserna, enligt en bestämd form, stärker den fysiska och mentala balansen och samordnar kropp och psyke.

Den form Zenvägen Tai Chi lär ut är Cheng Man Chings korta Yang-form om inget annat anges.

Internatkurserna börjar i regel på kvällen med ankomst ca 18.00 och slutar vanligen efter lunch sista dagen.

Kursavgiften inkluderar vegetarisk kost och logi i dubbelrum. På en del kurser kan enkelrum ordnas mot pristillägg.

Frågor om kurserna ställes till kursvärd för respektive kurs.

Föreningen Zenvägen Göteborg bildades 2018 i syfte att arrangera kurser och aktiviteter i Göteborg med omnejd. Information om regelbunden söndagsmeditation finns under Lokala grupper i Zenvägen där kontaktinformation också finns. I Kurskalendariet finns aktuella kurser. Zenvägen Göteborg nås på epostadress: zenvagen.gbg(snabel-a)gmail.com.

———————————————————————————————

Kursverksamhet

Kurser som annonseras i Zenvägens kalendarium arrangeras av olika föreningar som verkar i Zenvägens anda.  Om inte annat meddelats gäller följande:

Anmälan sker via e-postadress som finns angiven vid respektive kurs. För frågor kan också kursvärden kontaktas på telefon. Tryck på datum för kursen i kurskalendariet.

Anmälan skall betalas före sista anmälningsdag och utgör samtidigt en bekräftelse på anmälan. Anmälan gäller först när anmälningsavgiften är betald. Namn och kurs anges vid betalningen. För utlandsbetalningar kontaktas kursarrangören.

Återbud

Återbud tidigare än sista anmälningsdag – hela kursavgiften, förutom en expeditionsavgift på 100 kr, återbetalas.

Återbud senast 1 månad före kursstart – hela kursavgiften, förutom anmälningsavgiften, återbetalas.

Återbud senare än 1 månad före kursstart – halva kursavgiften debiteras.

Återbud p.g.a. akut sjukdom – vid uppvisande av läkarintyg – hela kursavgiften förutom anmälningsavgiften, återbetalas.

Uteblivande – hela kursavgiften debiteras.

Om kursen ställs in, återbetalas självklart hela kursavgiften och anmälningsavgiften.

———————————————————————————————

Medlemssidorna – hur loggar man in?!

Du kommer till Medlemssidorna via Zenvägens hemsida, dvs denna sida! Se vänsterkolumnen!

Ditt användarnamn är din e-postadress, som således måste vara registrerat! (Detta sker normalt automatiskt då du betalar medlemsavgiften och har uppgivit din e-postadress!).
Första gången du kommer till inloggningssidan, ska du uppge:
”Glömt lösenord”.
Du kommer då få ett lösenord till din e-post. Detta lösenord kan vara lite krångligt! Du kan sedan byta lösenord via menyn:
”Ändra min Profil” (uppe till höger)!