Välkommen till Zenvägens hemsida!

Zenvägens syfte är att sprida kunskap om Zenmeditation. Kärnan i vår verksamhet är meditation, enligt Zenmetoden, och kurser som harmoniserar med Zen som Tai chi. Vi är en ideell förening, som inte är knuten till någon lära eller samfund.

Meditation är att ägna en stund åt att vara med sig själv. Meditation verkar på olika nivåer i vårt inre.

Man kan meditera för att komma i balans, för att öka sin stresstålighet och sin koncentrationsförmåga. Kort sagt, för att fungera bättre i sin vardag.

Man kan också gå djupare i mötet med sig själv. Att utforska sin personlighet och lära känna sig själv – sina tillgångar och begränsningar.

Meditation kan också vara ett stöd i ett existentiellt sökande – en längtan efter ett djup och mening i livet.

Zenmeditation, zazen, kommer ursprungligen ifrån zenbuddism. I Zenvägen utövar vi en avskalad form av zenmeditation, som är religiöst obunden.

Zazen är en övning i uppmärksamhet, närvaro i det som sker och acceptans av verkligheten.

Tai chi är en meditativ rörelseform, som vi funnit harmoniserar med zazen. Den Tai chi form som Zenvägen praktiserar är den korta Yangformen i Cheng Man Chings version.

Tai chi har utvecklats ur gamla kinesiska självförsvarsmetoder och präglas av ett taoistiskt tänkesätt, som man också återfinner i Zen.

medi taichi1

Medlemskap

Det bästa sättet att hålla sig informerad om föreningens verksamhet och att aktivt stödja den, är att bli medlem.
Årsavgiften är 250 kr, som sätts in på föreningens plusgiro konto: 79 94 55-1 (IBAN: SE36 9500 0099 6034 0799 4551, BIC/SWIFT: NDEASESS).
Glöm inte att ange namn, adress och gärna e-post.
Som medlem får du vår medlemstidning ”Zenvägen”, som utkommer 4 gånger om året. Tidningen innehåller artiklar med anknytning till zen, recensioner, reserapporter, information om egna och närstående organisationers kurser mm.
Du får även en medlemsrabatt på kurserna vi anordnar samt tillgång till våra medlemssidor.
Du har också möjlighet att delta i våra lokalgrupper, där man träffas för meditation och andra aktiviteter.
Varmt välkommen som medlem!