Gunnar Sundström

Gunnar är psykolog och legitimerad psykoterapeut. Gunnar är också ordförande i föreningen Drömgruppsforum, www.dromgruppsforum.org.se, där han är verksam som drömgruppsledare och lärare i den metod att arbeta med drömmar i grupp som utarbetats av Montague Ullman.

Gunnar har varit elev till Montague Ullman sedan 1980-talet och har varit ledare för drömgrupper tillsammans med Ullman i Sverige och USA och även undervisat i metoden i New York.