Lärare

AMA SAMY

Gen-un-Ken-Roshi, är jesuitpräst, född i Burma och uppväxt i Indien. Han initierades i zen av Enomiya Lasalle och blev sedan elev till Yamada Koun Roshi, Japan, som 1982 gav honom läraruppdrag med dharma-namnet Gen-un-Ken. Ama Samy har ett eget meditationscenter – Bodhi Zendo – beläget bland höga berg i södra Indien. Där vistas han under vinterhalvåret. Övriga delar av året ger han sesshins i Europa. Ama Samys undervisning präglas av en kompromisslöst ifrågasättande hållning och en kreativ rörlighet i tänkandet. Detta har han gett uttryck för också i sitt författarskap. Om överföringen av zen till väst är kanske den i Sverige mest kända av hans böcker.

Gudrun Norman

Gudrun är bosatt i Leksand och har sedan slutet av 1990-talet tränat tai chi för Ulf Wamming och Göran Strandberg inom Föreningen Zenvägen. Hon har under en period undervisat i steg I av Cheng Mang Chings korta yangform i Leksand.

Gudrun är pensionerad fysioterapeut och har under sin yrkesverksamma tid arbetat mycket med behandlingsmetoden  Basal Kroppskännedom, BK. I BK integreras västerländsk rörelsetradition och biomedicinsk kunskap med den österländska rörelsetraditionen tai chi samt Zenmeditation. (www.ibk.nu).

Göran Strandberg

Göran Strandberg är musiker (pianist) och lärare vid Musikhögskolan i Stockholm. Han har inledningsvis studerat Tai Chi för Jacques Dropsy och fortsatte med lärare som Benjamin Pang Jeng Lo och Maggie Newman under 1980-talet och framåt.

Ulf Wamming

Har ursprungligen lärt Tai Chi av Jacques Dropsy, men efter kontakt med Benjamin Pang Jeng Lo övergick han till att undervisa enligt dennes metod. De senaste tjugo åren har han studerat under Wee Kee-Jin och undervisar numera också i dennes variant av Cheng Man Chings form, Huangformen. Ulf Wamming är pensionerad psykolog och bosatt i Tromsö.