Våra Lärare

Gert Lüderitz

Gert Lüderitz

Lärare

Gert Lüderitz (Satya Bodhi Ken) blev 2018 utnämnd till zenmästare
av sin indiske lärare Ama Samy.

I vår kommer Gert till Stockholm för att för första gången leda en Mini-sesshin för svenska zenutövare.

Den kommer att äga rum 1 – 3 oktober  2021 på Stora Essingen.

Gert har tidigare i livet studerat teologi, undervisat I grekiska, men även arbetat med forskning om den judiska diasporan under Antiken.

Han har tillbringat mycket tid i New Delhi i Indien, där han under några år levde i en hinduisk familj, och studerade buddhistisk logik och Madhyamaka filosofi för den tibetanske mästaren Geshe Palden Drakpa.

Senare i livet arbetade Gert under sjutton år med ungdomspsykiatri i Tyskland. Han är gift och lever tillsammans med sin fru Saskia i Tübingen i södra Tyskland. Han har två vuxna barn, sonen bor numera i New Delhi.

Zen blev en viktig del av Gerts liv under 1980-talet, då han deltog i sesshins, ledda av Harada Sekkei Roshi and Pater Enomiya-Lassalle (SJ). År 1991 blev han elev till Fader Ama Samy, som sedan dess har varit hans mästare.

Via nedanstående länk, kan du ta del av en teisho av Gert
(ett föredrag under en zen-retreat June 20, 2018, på Bodhi Zendo).

Titeln på föredraget, framfört på engelska, är “The Pilgrim’s Bundle; about a koan from Hekiganroku, case no. 4″.

Ama Samy

Ama Samy

Zenmästare och Jesuitpräst

Ama Samy föddes i en kristen familj i Burma år 1936 och växte upp i Indien. Han utbildade sig till jesuitpräst och blev klar 1972. Därefter levde han under några år som kringvandrande tiggarmunk. Han besökte hinduiska ashrams och buddhistiska meditationscentra och drog sig under en period tillbaka som eremit.

Under sina vandringsår tog han bland annat djupa intryck av Ramana Maharshis undervisning, förmedlad av Swami Abhishiktananda.

Med hjälp av Fader Hugo Enomiya-Lassalle fick Ama Samy tillfälle att besöka Japan, och blev lärjunge till zenmästaren Yamada Koun Roshi, som var ledare för Sanbo Kyodan-skolan. År 1982 utnämndes Ama Samy av Yamada till auktoriserad zen-lärare. Hans dharma-namn är Gen’ un-ken.
År 1986 grundade Ama Samy en egen ”skola” för sina elever, Bodhi Sangha.

Bodhi Sangha blev en oberoende Zen-skola, då han lämnade Sanbo Kyodan-organisationen år 2002. I sin undervisning förmedlar Ama Samy näring från såväl Soto- som Rinzai-traditionerna inom Zen. Men han öser även ur kristendomens och andra religioners rika källor.
Ama Samy lever och undervisar vid Bodhi Zendo Zen Center
(öppnades 1996), nära Kodaikanal, i södra Indien. Ända sedan 1985 då Fader Lassalle för första gången inbjöd Ama Samy att delta i en Europaturné, har han varje år tillbringat flera månader med att leda Zen-retreater i Europa, Australien och USA. Med hjälp av sina elever driver han också Little Flower, en icke-vinstdrivande organisation, som ger stöd åt kvinnor, barn och utblottade människor i södra Indien.
Info av Anna-Pia Åhslund

Gunnar Sundström

Gunnar Sundström

Lärare

Gunnar är psykolog och legitimerad psykoterapeut.

Gunnar är också ordförande i föreningen Drömgruppsforum, www.dromgruppsforum.org.se, där han är verksam som drömgruppsledare och lärare i den metod att arbeta med drömmar i grupp som utarbetats av Montague Ullman.

Gunnar har varit elev till Montague Ullman sedan 1980-talet och har varit ledare för drömgrupper tillsammans med Ullman i Sverige och USA och även undervisat i metoden i New York.

Bernard Durel

Bernard Durel

Position

Bernard Durel är dominikanbroder och har under lång tid varit verksam i Couvent des Dominicains i Strasbourg. Han har haft Karlfried Dürckheim, Hugo Enomiya Lassalle och Willigis Jäger som lärare. Bernard har besökt rinzai zen-kloster i Japan och har omfattande internationella zenkontakter.

Han har varit katolsk studentpräst i Lund och är aktiv i ekosofirörelsen i Sverige.

Bernard har sedan många år medverkat i Zenvägens program och leder regelbundet sesshins och zenkurser i Europa.

Ulf Wamming

Ulf Wamming

Lärare

Har ursprungligen lärt Tai Chi av Jacques Dropsy, men efter kontakt med Benjamin Pang Jeng Lo övergick han till att undervisa enligt dennes metod. De senaste tjugo åren har han studerat under Wee Kee-Jin och undervisar numera också i dennes variant av Cheng Man Chings form, Huangformen. Ulf Wamming är pensionerad psykolog och bosatt i Tromsö.

Göran Strandberg

Göran Strandberg

Lärare

är musiker (pianist) och lärare vid Musikhögskolan i Stockholm. Han har inledningsvis studerat Tai Chi för Jacques Dropsy och fortsatte med lärare som Benjamin Pang Jeng Lo och Maggie Newman under 1980-talet och framåt.