AMA SAMY

amasamy1

AMA SAMY, Gen-un-Ken-Roshi, är jesuitpräst, född i Burma och uppväxt i Indien. Han initierades i zen av Enomiya Lasalle och blev sedan elev till Yamada Koun Roshi, Japan, som 1982 gav honom läraruppdrag med dharma-namnet Gen-un-Ken. Ama Samy har ett eget meditationscenter – Bodhi Zendo – beläget bland höga berg i södra Indien. Där vistas han under vinterhalvåret. Övriga delar av året ger han sesshins i Europa. Ama Samys undervisning präglas av en kompromisslöst ifrågasättande hållning och en kreativ rörlighet i tänkandet. Detta har han gett uttryck för också i sitt författarskap. Om överföringen av zen till väst är kanske den i Sverige mest kända av hans böcker.