2020, feb 15-16: Drömgrupp

Välkommen till en helg då vi arbetar i grupp med våra drömmar. Vi kommer att följa den modell som utarbetats av Montague Ullman. (Mer info finns på Föreningen Drömgruppsforums hemsida,  dromgruppsforum.org.se.)

Kursledare: Gunnar Sundström, Zenvägen Göteborg,
tel 076 211 5766.

Plats: Solkatten, Majorsgatan 8, Göteborg

Kursavgift: 800kr, fika ingår, inte lunch 

Anmälan till zenvagen.gbg(snabel-a)gmail.com, sista anmälningsdag 2020-02-07.

Anmälningsavgift 400kr inbetalas till Zenvägen Göteborgs bankgiro 5276-2747 i samband med anmälan. Ange Drömgrupp och ditt namn.

Återbud: Se information på hemsidan