Kursanmälan och allmän information

Anmälan till kurs sker i första hand till den person som står angiven som kursvärd
För icke-medlemmar tillkommer 100kr på kurspriset avseende sådana administrativa kostnader som normalt täcks av medlemsavgiften. Denna avgift utgår ej för introduktionskurser och inte heller om medlemskap tecknats i samband med bokning.
Kontakta kursvärd – helst via email -, som finns angiven vid respektive kurs. Anmälningsavgift är 500 kr för kurser med pris under 3000 kr. För kurser dyrare än 3000kr är avgiften 1000kr. Beloppet sätts in på plusgirokonto 79 94 55-1 vilket samtidigt utgör bekräftelse på anmälan.
Anmälan gäller först när anmälningsavgiften är betald.
Skriv ditt namn, adress, telefonnummer och gärna e-mail på inbetalningstalongen.
Vid utlandsinbetalningar gäller:
Plusgirot (del av Nordea), S-105 71 Stockholm
Kontohavare: Föreningen Zenvägen
IBAN: SE36 9500 0099 6034 0799 4551
BIC/SWIFT: NDEASESS

Sista anmälningsdag

är till för att vi ska kunna avgöra om kursen ska ges eller ej och för att t ex hinna meddela kursledare och avboka kursgårdar i tid. Det går bra att anmäla sig även efter sista anmälningsdagen, om kursen blir av och det finns platser kvar.
Resterande kursavgift

Resterande kursavgift betalas senast 2 veckor före kursstart.

Återbud

Återbud före sista anmälningsdag – hela kursavgiften och anmälningsavgiften, förutom en expeditionsavgift på 100 kr, återbetalas.

Återbud efter sista anmälningsdag men senast 14 dagar före kurs – hela kursavgiften, förutom anmälningsavgiften återbetalas.
Senare återbud – halva kursavgiften, förutom anmälningsavgiften, återbetalas.
Uteblivande – hela kursavgiften debiteras.
Vid uppvisande av läkarintyg – hela kursavgiften, förutom anmälningsavgiften återbetalas.
Om kursen ställs in, återbetalas självklart hela anmälningsavgiften

Kursstart

Flerdygnskurserna börjar i regel på kvällen med ankomst ca 18.00. Vi äter en enkel måltid informerar om kursens uppläggning. Kurserna slutar vanligen efter lunch sista dagen.

Viktigt!

Kursavgiften inkluderar kost (vegetarisk) och logi (flerbäddsrum, vanligen 2-bädds) om inte annat anges. På en del kurser kan enkelrum ordnas mot pristillägg.
Under vissa flerdygnskurser hjälps vi alla åt med disk och städning. Det blir en del av utövandet och också ett sätt att hålla kostnaden nere.
Avdrag för enstaka måltider och övernattningar kan inte göras.