Kursanmälan och allmän information

Kursverksamheten fortsätter 2018 i Zenvägenanda även om arrangemangen från nästa år blir utlokaliserade – detta innebär att inbetalningar av anmälnings- och kursavgifter inte längre sker till Zenvägen centralt utan till den lokala arrangören. Man anmäler sitt intresse till respektive kursvärd som sedan ger övrig praktisk information. I tidningen och på hemsidan kommer fortlöpande relevant information om kurser att läggas ut.

I nuläget är följande klart:

Sesshin med Ama Samy arrangeras genom den nya föreningen Svenska Bodhizendo-föreningen som nu är registrerad och klar. Bo Dahlin är ordförande, Hans Gunnar Adén kassör och Anna Pia Åslund sekreterare.  

Tai chi kurserna 2018 följer samma mönster som tidigare år. Nytt är att kurserna arrangeras av Tai chi-gruppen, som är på väg att bilda en förening med eget kontonummer. Denna förening bildas formellt i januari 2018.

Sänd anmälan till kursvärdarna och av dem får ni då ett kontonummer där anmälningsavgiften och kurskostnaden skall betalas. Föreningen Zenvägen ger inte ut något separat kursprogram, men kurserna kommer att presenteras i tidningen Zenvägen samt på Zenvägens hemsida www. zenvagen.se.

Kontakta kursvärd – helst via email -, som finns angiven vid respektive kurs.

Sista anmälningsdag

är till för att vi ska kunna avgöra om kursen ska ges eller ej och för att t ex hinna meddela kursledare och avboka kursgårdar i tid. Det går bra att anmäla sig även efter sista anmälningsdagen, om kursen blir av och det finns platser kvar.
Resterande kursavgift

Resterande kursavgift betalas senast 2 veckor före kursstart.

Återbud

Återbud före sista anmälningsdag – hela kursavgiften och anmälningsavgiften, förutom en expeditionsavgift på 100 kr, återbetalas.

Återbud efter sista anmälningsdag men senast 14 dagar före kurs – hela kursavgiften, förutom anmälningsavgiften återbetalas.
Senare återbud – halva kursavgiften, förutom anmälningsavgiften, återbetalas.
Uteblivande – hela kursavgiften debiteras.
Vid uppvisande av läkarintyg – hela kursavgiften, förutom anmälningsavgiften återbetalas.
Om kursen ställs in, återbetalas självklart hela anmälningsavgiften

Kursstart

Flerdygnskurserna börjar i regel på kvällen med ankomst ca 18.00. Vi äter en enkel måltid informerar om kursens uppläggning. Kurserna slutar vanligen efter lunch sista dagen.

Viktigt!

Kursavgiften inkluderar kost (vegetarisk) och logi (flerbäddsrum, vanligen 2-bädds) om inte annat anges. På en del kurser kan enkelrum ordnas mot pristillägg.
Under vissa flerdygnskurser hjälps vi alla åt med disk och städning. Det blir en del av utövandet och också ett sätt att hålla kostnaden nere.
Avdrag för enstaka måltider och övernattningar kan inte göras.