Kursanmälan och allmän information

Kursverksamheten fortsätter 2019 i Zenvägenanda även om arrangemangen är utlokaliserade – detta innebär att inbetalningar av anmälnings- och kursavgifter inte längre sker till Zenvägen centralt utan till den lokala arrangören. Man anmäler sitt intresse till respektive kursvärd som sedan ger övrig praktisk information. I tidningen och på hemsidan kommer fortlöpande relevant information om kurser att läggas ut.

I nuläget:

Sesshin med Ama Samy arrangeras genom den nya föreningen Svenska Bodhizendo-föreningen som nu är registrerad och klar. Bo Dahlin är ordförande, Hans Gunnar Adén kassör och Anna Pia Åslund sekreterare.

Tai chi kurserna 2019 följer samma mönster som tidigare år. Nytt är att kurserna arrangeras av Tai chi-gruppen, som är egen en förening med eget kontonummer. Denna förening bildades formellt i januari 2018.

Föreningen Zenvägen Göteborg bildades 2018 i syfte att arrangera kurser och aktiviteter i Göteborg med omnejd. Information om regelbunden söndagsmeditation finns under Lokala grupper i Zenvägen där kontaktinformation också finns. I Kurskalendariet finns aktuella kurser. Zenvägen Göteborg nås på epostadress: zenvagen.gbg@gmail.com.

——————————————————————————————–

Sänd anmälan till kursvärdarna och av dem får ni då ett kontonummer där anmälningsavgiften och kurskostnaden skall betalas. Föreningen Zenvägen ger inte ut något separat kursprogram, men kurserna kommer att presenteras i tidningen Zenvägen samt på Zenvägens hemsida:
www. zenvagen.se. (denna websida!).

——————————————————————————————-

Medlemssidorna – hur loggar man in?!

Du kommer till Medlemssidorna via Zenvägens hemsida, dvs denna sida! Se vänsterkolumnen!

Ditt användarnamn är din e-postadress, som således måste vara registrerat! (Detta sker normalt automatiskt då du betalar medlemsavgiften och har uppgivit din e-postadress!).
Första gången du kommer till inloggningssidan, ska du uppge:
”Glömt lösenord”.
Du kommer då få ett lösenord till din e-post. Detta lösenord kan vara lite krångligt! Du kan sedan byta lösenord via menyn:
”Ändra min Profil” (uppe till höger)!