Zenvägens redaktion har behov av nya medarbetare till vår medlemstidskrift.

Vår tanke var från början att ha en redaktör till varje nummer vi ger ut. Men det har ubder senare år i praktiken blivit så att vi bara är två redaktörer, Håkan Svenbro samt Anna Pia Åhslund.

För framtiden önskar vi att vi kunde bli en redaktionskommitté på 5–6 personer som träffas en gång om året för att kläcka idéer, prata form och innehåll och sedan fördela redaktörskapet mellan oss under årets lopp. För Zenvägen är ju en uppskattad medlemstidning, som vi alla vill ska fortsätta komma ut.

Eller?

Du som vill skriva egna texter och även jobba med andras text och bild är mycket välkommen att komma med i vår redaktionsgrupp! För att kunna hålla låga kurspriser måste vi hjälpas åt med det praktiska och försöka sköta det inom föreningen.

Den som är intresserad av att bidra i någon form är välkommen att kontakta Håkan Svenbro, hsvenbro(snabel-a)gmail.com eller Anna Pia Åhslund anna.pia(snabel-a)telia.com