Om föreningen Zenvägen

 

Zenvägens startpunkt är i Rättvik i början av 1970talet. Vår grundare Hans Hof tog initiativ till bildningen av en stiftelse med namnet Rättviks Meditationscentrum, RMC.  RMC hade när a anknytning till S:t Davidsgården, ett retreatcentrum i kyrklig regi. Stiftelsen RMC definierade sig tidigt som religiöst obundet. En mycket omfattande och bred kursverksamhet bedrevs med meditationen som grund – det handlade förutom om zenmeditation om taichi, men också sådant som gruppdynamik, musik, drömanalys, avspänning, kroppsterapier och mycket annat.

 

 I början av 1970talet lämnade RMC efter en lång och arbetsam process Rättvik. Stiftelsen RMC omvandlades då till en självständig förening som döptes till Zenvägen. Tidningen Zenvägen med sina fyra nummer per år och det årliga kursprogrammet fick då en viktig sammanhållande funktion. Kursverksamheten fortsatte och blev efter hand mer och mer fokuserad på zenmeditation och taichi. Den brokiga mångfald som präglade våra första år försvann i stor utsträckning. Men kursprogrammet var fortsatt omfattande med ett tjugotal arrangemang varje år.

 

 En omorganisation har under de sista åren skett. Några separata föreningar med syfte att arrangera kurser i zenvägenanda har bildats. Föreningen Zenvägen har fått rollen att fungera som ”paraply” med uppgift att samordna information och fungera som ekonomisk garant. Tidningen har med sina fyra nummer per år blivit en viktig förutsättning för kursverksamheterna. 

 

Zenvägen fyller ett viktigt behov. Sökande människor behöver kunna erbjudas ett icke-kommersiellt sammanhang för gemensam övning, samtal och möten. En glänta i världen.