Medlemskap

 

Det bästa sättet att hålla sig informerad om föreningens verksamhet och att aktivt stödja den, är att bli medlem.

Årsavgiften är 250 kr, som sätts in på föreningens plusgiro konto: 79 94 55-1 (IBAN: SE36 9500 0099 6034 0799 4551, BIC/SWIFT: NDEASESS). Glöm inte att ange namn, adress och gärna e-post.

Som medlem får du vår medlemstidning ”Zenvägen”, som utkommer 4 gånger om året. Tidningen innehåller artiklar med anknytning till zen, recensioner, reserapporter, information om egna och närstående organisationers kurser mm. Du får även tillgång till våra medlemssidor.

Du har också möjlighet att delta i våra lokalgrupper, där man träffas för meditation och andra aktiviteter.