SVARTBÄCKSGÅRDEN

Svartbäcksgården, nära Rimbo, ägs av Vännernas Samfund,
Kväkarna, ett samfund grundat på 1600-talet i England och kristet samfund i Sverige sedan 1937. Anläggningen ligger vid en liten insjö, med möjligheter till bad. Skogsstigar och småvägar inbjuder till promenader. Förläggning i flerbäddsrum. Möjlighet till enkelrum i mån av tillgång, mot pristillägg.

www.kvakare.se

Tel 0175-71530 Svartbäcken 762 91 RIMBO