Ulf Wamming

ulf

ULF WAMMING

Har ursprungligen lärt Tai Chi av Jacques Dropsy, men efter kontakt med Benjamin Pang Jeng Lo övergick han till att undervisa enligt dennes metod. De senaste tjugo åren har han studerat under Wee Kee-Jin och undervisar numera också i dennes variant av Cheng Man Chings form, Huangformen. Ulf Wamming är pensionerad psykolog och bosatt i Tromsö.