Per Nyfelt

per-nyfelt PER NYFELT

Har mediterat regelbundet sedan 1982. De senaste 15 åren har Per huvudsaklingen studerat med Toni Packer och åker regelbundet till Springwater Center på retreat. Han har också tränat och studerat daoistisk meditation, kinesisk zen (Chan), tai chi, qi gong och daoyin (kinesisk yoga) under flera år i Kina. För ca 6 år sedan började Per på inrådan av Toni Packer att organisera egna sittningar och för ett drygt år sedan var han med och grundade Alipsa institutet som har en verksamhet inriktad på gemensamma sittningar och retreater, qi gong, tai chi, självutveckling mm.