Per Jacquet

leg. psykoterapeut. Elev till Jacques Dropsy sedan början av 80-talet. Per håller i en meditationsgrupp i Tullinge, utanför Stockholm.