JONAS SKIÖLDEBRAND

jonas_skiödebrand

Jonas Skiöldebrand har en yrkesbakgrund som civilingenjör. De existentiella frågorna har alltid legat honom varmt om hjärtat. Började meditera när han var 15 år gammal. Han kom tidigt i kontakt med Buddhismen, fram för allt Zen. Men även ett möte med J. Krishnamurti 1981 kom att ha stor betydelse. Jonas har deltagit i många retreater, inte minst med Toni Packer. På nittiotalet arrangerade han retreater inom Zen, Theravada och Tibetanska Buddhism, men även Vedanta/Advaita. En längre vistelse i Malaysia, skapade möjligheter för nära kontakt och retreater vid Buddhistkloster i Sydost-Asien. Han ser den dagliga meditationen som ett fundament. Med den öppna, odogmatiska och spontana dialogen som inspiration till insikt och klarhet.