JOHANNES FISCHER

johannes_fischer

Johannes Fischer föddes 1957 i Calw i Schwarzwald. Efter studentexamen studerade han teologi och filosofi och engagerade sig i freds- och människorättsrörelser. 1983 anslöt han sig till en jesuitorden och började även arbeta i sociala projekt i fängelser, på sjukhus och flyktingförläggningar, samt i slumområden på Filippinerna och i Indien. Han hittade ”hem” i zen, lämnade jesuiterna och blev Ama Samys lärjunge vilket ledde till hans auktorisation som zenlärare. 2013 fick han dharmaöverföring som oberoende zenmästare, med rätt att arbeta i Ama Samys anda men på sitt eget sätt i Europa. Hans dharma-namn är ”Clear Light Bodhi Zen”. Johannes är gift och lever i Berlin där han även är verksam som gestaltterapeut och coach inom ledarskapsutveckling.