BERNARD DUREL

Bernard Durel är dominikanbroder och har under lång tid varit verksam i Couvent des Dominicains i Strasbourg. Han har haft Karlfried Dürckheim, Hugo Enomiya Lassalle och Willigis Jäger som lärare. Bernard har besökt rinzai zen-kloster i Japan och har omfattande internationella zenkontakter. Han har varit katolsk studentpräst i Lund och är aktiv i ekosofirörelsen i Sverige. Bernard har sedan många år medverkat i Zenvägens program och leder regelbundet sesshins och zenkurser i Europa.