2018, aug 6-11. Sesshin med Ama Samy

Kursledare: Ama Samy
Språk: engelska
Plats: Frötuna
Kursavgift: 5300kr
Hela beloppet bör vara inbetalt senast 1 juli
Tillägg för enkelrum: 750kr
Anmälningsavgift: 1000kr inbetalas i samband med anmälan till Svenska Bodhizendo-föreningens bankgiro 5245-9724.
Kursvärd: Cirkka Cernering 0733-604283, cirkka@cernering.com
Sista anmälningsdag: 2017-05-01
Anmälningsavgift: 1000kr inbetalas i samband med anmälan
I mån av plats mottages gärna senare anmälan.
Anmälan sker till kursvärden