2017 okt 7, zazen och samtal

Zenvägen lokalgrupp i Göteborgs anordnar en övnings – och samtalsdag som är utformad för att passa såväl oerfarna som mera vana meditatörer. Här erbjuds möjlighet att genom samtal och möten med andra mediterande utveckla zenerfarenheten, lära känna metodens grundläggande principer och genom detta vitalisera den egna övningen.

Kursledare: Håkan Svenbro
Plats: Göteborg Kursavgift: 400kr
Tider: lördag 10.00-18.00
Kursvärd: Kerstin Haglund 0731 575946, 0322.633955@telia.com
Sista anmälningsdag: 2017-04-15 Anmälan sker till kursvärden