2017 MEDLEMSDAGAR

Årsmötet i Föreningen Zenvägen 2017 den 22 april sker i skuggan av en nedåtgående trend i kursverksamheten. Det finns en oro hos många över vilka möjligheter verksamheten har att drivas vidare. Men det finns också en stark önskan att föreningen och kursverksamheten skall fortsätta finnas och utvecklas. Mot bakgrund av detta har styrelsen beslutat att inbjuda alla medlemmar att delta i de medlemsdagar som äger rum i samband med årsmötet. Medlemsarrangemanget inleds dagen innan årsmötet fredagen den 21 april klockan 15 och avslutas på söndagen 23 april klockan 13 med lunch.

Vi får möjlighet att träffas och prata om framtiden för föreningen och utbyta tankar om det aktuella läget samt förbereda oss inför och därefter följa upp årsmötets diskussioner. Men också naturligtvis meditera tillsammans och ha övningspass.

Styrelsen har beslutat – i motsats till texten som står i kursprogrammet – att deltagandet i medlemsdagarna är helt kostnadsfritt vilket innebär att kost och logi helt betalas av Föreningen Zenvägen..

Platsen för arrangemanget är Tofta Retreat, en kursgård som ligger ca 3 mil från Göteborg, strax väster om Kungälv. För vägbeskrivning bil/kollektivt, v.g se: http://www.toftaretreat.se/om-oss/vagbeskrivning/.

Anmälan sker till Rasmus Ribbegårdh rasmus@ribbegard.se eller på telefon/SMS 0706-213162.