2017 maj 6, zazen och samtal

DAG MED ZAZEN

Vi några tillfällen under 2017 anordnar Zenvägen i samarbete med Göteborgs lokalgrupp övnings – och samtalsdag som är utformad för att passa såväl oerfarna som mera vana meditatörer. Här erbjuds möjlighet att genom samtal och möten med andra mediterande utveckla zenerfarenheten, lära känna metodens grundläggande principer och genom detta vitalisera den egna övningen.

Kursledare: Håkan Svenbro
Plats: Göteborg
Kursavgift: 400kr
Tider: lördag 10.00-18.00
Kursvärd: Kerstin Haglund 0731 575946, 0322.633955@telia.com
Sista anmälningsdag: 2017-04-15
Anmälan sker till kursvärden