2017 maj 20–21, citysesshin

Zenvägen erbjuder intensiva meditationskurser, sesshin, med erfarna ledare. För deltagande i sesshin och retreat är erfarenhet av zenmeditation i form av eget övande en förutsättning. Under kurserna råder tystnad utom vid enskilda samtal med ledaren samt vid föredrag och frågestunder.

Johannes Fischers undervisning präglas av integritet, öppenhet och lyhördhet. Han betonar vikten av ett sökande med det ”sanna självet” i förgrunden, så som det uppenbarar sig genom livets olika skeenden. Dagsschemat på denna city-sesshin innehåller meditation, föredrag, enskilda samtal med sesshinledaren samt praktiskt arbete utomhus (beroende på vädret). Lunchen förbereds av Evert Sundien som också förestår zendon. Under sesshin råder tystnad.

Kursledare: Johannes Fischer
Språk: engelska
Plats: Liberala Katolska Kyrkan i Stockholm
Pris: 1250kr Tid: 9-18 båda dagarna
Kursvärd: Rasmus Ribbegårdh, rasmus@ribbegard.se, 0706 213162
Sista anmälningsdag: 2017-04-15
Anmälningsavgift: 500kr inbetalas i samband med anmälan
Lunch och fika ingår i avgiften
I mån av plats mottages gärna senare anmälan.
Anmälan sker till kursvärden