2017 Årsmöte

Alla medlemmar hälsas välkomna till Zenvägens årsmöte 22 april, kl 12:30- 17:00. Vi samlas på Tofta Retreat, ca 3 mil från Göteborg. För vägbeskrivning bil/kollektivt, v.g se: http://www.toftaretreat.se/om-oss/vagbeskrivning/

Kaffe och smörgås finns från 12:00. Glöm inte att betala medlemsavgiften, så att ni har rösträtt på mötet!

Motioner skickas via epost till hsvenbro@gmail.com eller skickas till Håkan Svenbro Persikevägen 59 22355 Lund

Anmälan sker till Rasmus Ribbegårdh på rasmus@ribbegard.se eller telefon/SMS 0706-213162.

Vi kan subventionera resekostnad som överstiger 200:- (billigaste färdsätt) så att även långvägare kan delta!

Observera möjligheten för medlemmar att kostnadsfritt delta i de medlemsdagar på Tofta Retreat som inramar årsmötet, med start fredag 21 april klockan 15.00 och avslutning med lunch söndag klockan 13.00

Till frågorna utanför normal formalia hör diskussion om föreningens framtid samt förslag från styrelsen om stadgeändring vad gäller kravet om extern revision. Då extern revision är mycket kostsamt och vår externa bokföring samt kompetenta internrevision räcker mer än väl, föreslår styrelsen att kravet om extern revision tas bort.

Hjärtligt välkomna!

9 mars 2017

Styrelsen