okt 15-16 CITYSESSHIN

Kursledare: Johannes Fischer Språk: engelska
Plats: Liberala Katolska Kyrkan i Stockholm
Pris: 1100kr Tid: 9-18 båda dagarna
Kursvärd: Cirkka Cernering 0733-604283, cirkka@cernering.com Sista anmälningsdag: 2016-09-01
Anmälningsavgift: 500kr inbetalas i samband med anmälan Lunch och fika ingår i avgiften I mån av plats mottages gärna senare anmälan. Anmälan sker till kursvärden

Johannes Fischers undervisning präglas av integritet, öppenhet och lyhördhet. Han betonar vikten av ett sökande med det ”sanna självet” i förgrunden, så som det uppenbarar sig genom livets olika skeenden.Dagsschemat på denna city-sesshin innehåller meditation, föredrag, enskilda samtal med sesshinledaren samt praktiskt arbete utomhus (beroende på vädret). Lunchen förbereds av Evert Sundien som också förestår zendon. Under sesshin råder tystnad.