Introduktionskurs i zenmeditation, nov 2015

Introduktionskurserna vänder sig främst till dig som inte tidigare har prövat att meditera. På introduktionskursen får du den grundläggande kännedom om zen-metoden som är förutsättning för ett eget fortsatt övande men också för deltagande i fördjupningskurser och sesshin. Kursen vänder sig också till dig som tidigare har varit i kontakt med zenmeditation och som på nytt vill få kontakt med de grundläggande principerna och genom detta vitalisera förhållandet till övningen.

nov 28 – 29 INTRODUKTION

Kursledare: Per Jaquet
Plats: Tullinge Gård, Stockholm
Kursavgift: 800kr (lunch och eftermiddagsté ingår men ej logi)
Kursvärd: Ewa Jacquet 08-778 4800 ewa.jaquet@gmail.com
Sista anmälningsdag: 2015-11-01

Stanna upp, möt dig själv och nuet. Genom zenmeditation söker och övar vi balans, frihet och medveten närvaro att gå genom surr och kaos mot vilan i oss själva, i vårt centrum. En riktig sittställning, en fri andning och ett vaket sinne är de tre pelarna, som vi övar och har fokus på. Vi övar detta på olika sätt, både genom fysiska övningar och meditation, så att du får egna verktyg att gå vidare med.