Föreningen Svenska Bodhizendo bildades 2017 och är en ideell förening som har som ändamål att främja kunskap om och spridning av zenmeditation, framför allt genom att ordna kurser/retreater i zenmeditation.

 

För närvarande sker detta huvudsakligen genom sesshins/retreater ledda av den indiske zenmästaren Ama Samy samt av honom utnämnda lärare och mästare. Fader Ama har en bakgrund som präst i Jesuitorden. Han fick sin dharma-överföring från Koun Yamada i den japanska Sanbo Kyodan skolan. Fader Ama har sedermera brutit med Sanbo Kyodan och gått sin egen väg. Amas zen är öppen och inkluderande, den avvisar inga genuina andliga traditioner. Ama själv säger sig vara ”100% buddhist och 100% kristen”, men även den indiska Vedanta-traditionen har influerat hans andliga resa.

 

Föreningens ordförande är Bo Dahlin (bodahlin442@gmail.com). Kassör Hans Gunnar Adén (hansgunnaraden@gmail.com); sekreterare Anna Pia Åhslund (anna.pia@telia.com). Föreningen är öppen för alla som instämmer med dess ändamål. Medlemsavgiften är 200kr/år och sätts in på bankgiro 5245-9724.

Från utlandet:

IBAN SE7250000000052311179217

Bic/Swift: ESSESESS

 

Aktuella sesshins annonseras i Kurskalendariet.