Ama Samy, Zenmästare och Jesuitpräst

Ama Samy föddes i en kristen familj i Burma år 1936 och växte upp i Indien. Han utbildade sig till jesuitpräst och blev klar 1972. Därefter levde han under några år som kringvandrande tiggarmunk. Han besökte hinduiska ashrams och buddhistiska meditationscentra och drog sig under en period tillbaka som eremit. Under sina vandringsår tog han bland annat djupa intryck av Ramana Maharshis undervisning, förmedlad av Swami Abhishiktananda.
Med hjälp av Fader Hugo Enomiya-Lassalle fick Ama Samy tillfälle att besöka Japan, och blev lärjunge till zenmästaren Yamada Koun Roshi, som var ledare för Sanbo Kyodan-skolan. År 1982 utnämndes Ama Samy av Yamada till auktoriserad zen-lärare. Hans dharma-namn är Gen’ un-ken.
År 1986 grundade Ama Samy en egen ”skola” för sina elever, Bodhi Sangha. Bodhi Sangha blev en oberoende Zen-skola, då han lämnade Sanbo Kyodan-organisationen år 2002. I sin undervisning förmedlar Ama Samy näring från såväl Soto- som Rinzai-traditionerna inom Zen. Men han öser även ur kristendomens och andra religioners rika källor.
Ama Samy lever och undervisar vid Bodhi Zendo Zen Center
(öppnades 1996), nära Kodaikanal, i södra Indien. Ända sedan 1985 då Fader Lassalle för första gången inbjöd Ama Samy att delta i en Europaturné, har han varje år tillbringat flera månader med att leda Zen-retreater i Europa, Australien och USA. Med hjälp av sina elever driver han också Little Flower, en icke-vinstdrivande organisation, som ger stöd åt kvinnor, barn och utblottade människor i södra Indien.
Info av Anna-Pia Åhslund