2020, maj 9-10: Mini-sesshin med Gert Lüderitz

En mini-sesshin ledd av den tyske zenmästaren Gert Lüderitz erbjuder Svenska Bodhizendo-föreningen i samarbete med föreningen Zenvägen i maj 2020.
Gert blev 2018 utnämnd till zenmästare av sin indiske lärare Fader Ama Samy.
Tid & plats: lördag och söndag, 9–10 maj, i Evert Sundiens
zendo, Flottbrovägen 5, på Stora Essingen i Stockholm.
Program: Zazen, gående meditation, dokusan – enskilt möte med
läraren, teisho, dvs. föredrag. Samu dvs. meditativt arbete en timme/dag i trädgården. Tystnad under hela retreaten.

Begränsat antal deltagare, eftersom zendon är liten.
Övernattning ordnas på egen hand.
Pris: 800 kr, inklusive lunch och fika. Anmälningsavgift: 300 kr
inbetalas i samband med anmälan till Svenska Bodhizendo-föreningens bankgiro: 5245-9724.

Allt överskott går till Little Flower-projektet i Indien. Arrangeras av Svenska Bodhisangha-föreningen i samarbete med föreningen Zenvägen.
Anmälan och kontakt: ylvalindqvist(snabel-a)hotmail.com