2019 mars 23-24 Tai Chi Fördjupning

Kostnad: 600 kr/dag                  
Anmälan/info: Ann Lindblad, ann.lindblad47@gamil.com      
mobil:  070 8882598