2019 aug 5-10: Sesshin med Ama Samy

En sesshin, ledd av zenmästaren Ama Samy, erbjuder föreningen Zenvägen i samarbete med Svenska Bodhizendo-föreningen, i augusti 2018. Ama Samys undervisning präglas av en ifrågasättande hållning och en kreativ rörlighet. Detta har han gett uttryck för också i sitt författarskap. Hans senaste bok har titeln ”Zen: The book of  life” (2018).

Kursledare: Ama Samy
Språk: engelska
Plats: Frötuna gård, nära Uppsala
Pris 5 350 kr.
Tillägg för enkelrum: 750 kr.
Tid: måndag kväll till lördag lunch
Kursvärd:  Bo Dahlin, mobil 0706346342, bo.dahlin@comhem.se

Sista anmälningsdag: 2018-07-12

Anmälningsavgift: 1000 kr inbetalas till Svenska Bodhizendo-föreningens bankgiro 5245-9724.
Ange ditt namn och glöm inte att även skicka anmälan till kursvärden.

I mån av plats mottages gärna senare anmälan.

Schemat under kursdagarna består av cirka sex timmars daglig meditation, praktiskt arbete i hushållet eller utomhus, föredrag och enskilda samtal med sesshinledaren (eller samtal i grupp) samt tid för vila och motion. Under sesshin råder som regel strikt tystnad.