Introduktioner

Längre introduktioner ges flera gånger per år, se kalendarium för mer info. En kortare introduktion ges regelbundet på våra lokalgrupper nedan:

Introduktioner i Göteborg

Gruppen träffas varje söndag, vår och höst. Någon från lokalgruppen finns på plats från 17.30. Kort introduktion ges till nybörjare. Kontakta någon av kontaktpersonerna nedan innan du kommer första gången.

Lena Eckerdal, tel 0703-077257, e-post lena.eckerdal(snabel-a)gmail.com
Kerstin Löfstedt, tel 0723-061768, e-post kerstin.lofstedt(snabel-a)gmail.com

Se Göteborgs lokalgrupp för mer information.

Introduktioner i Centrala Stockholm

Vi mediterar varje lördag 09.30-11.10. Du som inte suttit med oss förut är välkommen efter en kort introduktion.

För intresseanmälan:
Barbro; 08 39 32 22, e-post urdal.barbro(snabela)gmail.com

Introduktioner i Bromma

I Blackeberg, Bromma finns en grupp som mediterar flera gånger i veckan.
Varje måndag kväll 18:00-19:00 är det introduktion till meditation. Se www.alipsa.se för närmare information