Sesshin with Ama Samy

Frötuna farm Uppsala

A sesshin, led by Zen Master Ama Samy, offers the Zen Road Association in collaboration with the Swedish Bodhizendo Association, in August 2018. Ama Samy's teaching is characterized by a questioning attitude and creative mobility. He also expressed this in his writing. His latest book is called "Zen: The book of life" (2018). Course leader: […]

Mini-sesshin with Gert Lüderitz

Evert Sundiens zendo Flottbrovägen 5, Stockholm

En mini-sesshin ledd av den tyske zenmästaren Gert Lüderitz erbjuder Svenska Bodhizendo-föreningen i samarbete med föreningen Zenvägen i maj 2020. Gert blev 2018 utnämnd till zenmästare av sin indiske lärare Fader Ama Samy. Program: Zazen, gående meditation, dokusan – enskilt möte med läraren, teisho, dvs. föredrag. Samu dvs. meditativt arbete en timme/dag i trädgården. Tystnad […]