Inställd: Sesshin med Ama Samy på Frötuna gård i Uppland

Frötuna gård FRÖTUNA 251, Uppsala

I augusti 2021 siktar vi på att kunna ordna en sesshin, ledd av zenmästaren Ama Samy. Svenska Bodhizendo-föreningen i samarbete med föreningen Zenvägen står som arrangör. Ama Samys undervisning präglas av en ifrågasättande hållning och en kreativ rörlighet. Detta har han gett uttryck för också i sitt författarskap. Hans senaste bok har titeln ”Zen. Transmission […]

Minisesshin med Gert Lüderitz: 1 – 3 oktober 2021

Stockholm

Vi siktar på att corona-situationen tillåter en minisesshin i höst. Vi inbjuder därför till en zenretreat i Stockholm ledd av den tyske zenmästaren Gert Lüderitz. Gert blev 2018 utnämnd till zenmästare av sin indiske lärare Fader Ama Samy.  Tid: fredag–söndag, 1–3 oktober. Plats: Zendon i Liberala Katolska kyrkan på Flottbrovägen 5, Stora Essingen. Stockholm. Program: […]

Zazenkai

Stockholm

Februari 26.  Zazenkai. Svenska Bodhi-Zendoföreningen inbjuder till en dags zenretreat i Stockholm. Tid: lördag 26 februari kl. 09.00–17.00. Plats: Zendon i Liberala Katolska kyrkan på Flottbrovägen 5, Stora Essingen. Stockholm. Program: Zazen plus kinhin  – dvs. gående meditation, teisho – föredrag, mondo – samtal, för övrigt tystnad under hela retreaten. Begränsat antal deltagare, med tanke […]

Sesshin med Ama Samy

Frötuna gård FRÖTUNA 251, Uppsala

Sesshin med Ama Samy. Plats: Frötuna gård, Uppsala.  I augusti 2022 siktar vi på att kunna ordna en sesshin, ledd av zenmästaren Ama Samy. Arrangörer är Svenska Bodhizendo-föreningen i samarbete med föreningen Zenvägen. Ama Samys undervisning präglas av en ifrågasättande hållning och en kreativ rörlighet. Detta har han gett uttryck för också i sitt författarskap. […]