2018, okt 10-14, Sesshin med Johannes Fischer,

Johannes Fischers undervisning präglas av integritet, öppenhet och lyhördhet. Han betonar vikten av ett sökande med det ”sanna självet” i förgrunden, så som det uppenbarar sig genom livets olika skeenden.Dagsschemat på denna sesshin innehåller meditation, föredrag, enskilda samtal med sesshinledaren samt praktiskt arbete utomhus (beroende på vädret). Under sesshin råder tystnad.

Kursledare: Johannes Fischer
Språk: engelska
Plats: Kuggaviksgården, Halland
Kursavgift: ej fastställd
Tid: onsdag kväll till söndag lunch
Kursvärd: Cecilia Pilback, 0709-466692, cecilia.pilback@outlook.com Sista anmälningsdag: 2018-09-10
Anmälningsavgift: 500kr inbetalas i samband med anmälan till Svenska Bodhizendo-föreningens bankgiro 5245-9724.
I mån av plats mottages gärna senare anmälan.
Anmälan sker till kursvärden