Kontakt

Vill du få kontakt med oss, maila gärna till någon i styrelsen.

Föreningens postgiro är 799455-1.

IBAN: SE36 9500 0099 6034 0799 4551
BIC/SWIFT: NDEASESS

Förbättringsförslag och liknande om hemsidan skickas till webmaster@zenvagen.se