Repetition och fördjupning i Tai chi enligt Chen Man- Ching med Ulf Wamming, Rimbo

Repetition och fördjupning av tai chi I 2-3/7 Kursavgift: 600 kr
Tai ch II : 2-6/7, Kursavgift 1600 kr
Tai chi repetition av hela formen med betoing på delt II 2-8/7. Kursavgift: 2400 kr
Kostnader for kost och logi tilkommer.

Kursanmälan till kursvärdarna:

Annika Blomqvist 070-247 98 36
Lars Åström 070-664 91 60
Information på longtide.se (utbildningar)

Sista anm.dag 28/5, 2018

UPPROP: Var med och gör Zenvägen!

Zenvägens redaktion har behov av nya medarbetare till vår medlemstidskrift.

Vår tanke var från början att ha en redaktör till varje nummer vi ger ut. Men det har ubder senare år i praktiken blivit så att vi bara är två redaktörer, Håkan Svenbro samt Anna Pia Åhslund.

För framtiden önskar vi att vi kunde bli en redaktionskommitté på 5–6 personer som träffas en gång om året för att kläcka idéer, prata form och innehåll och sedan fördela redaktörskapet mellan oss under årets lopp. För Zenvägen är ju en uppskattad medlemstidning, som vi alla vill ska fortsätta komma ut.

Eller?

Du som vill skriva egna texter och även jobba med andras text och bild är mycket välkommen att komma med i vår redaktionsgrupp! För att kunna hålla låga kurspriser måste vi hjälpas åt med det praktiska och försöka sköta det inom föreningen.

Den som är intresserad av att bidra i någon form är välkommen att kontakta Håkan Svenbro, hsvenbro@gmail.com eller Anna Pia Åhslund anna.pia@telia.com

Årsmöte 2016

Alla medlemmar hälsas välkomna till Zenvägens årsmöte söndagen 24 april, kl 12:30-17:00.
Kaffe och smörgås finns från 11:30.

Lokal: Moveri i Göteborg
Anmäl er så fort ni kan och senast den 18:e april.
Glöm inte att betala medlemsavgiften, så att ni har rösträtt på mötet!

Kerstin Haglund tar emot anmälningar på epost info@zenvagen.se eller tel. 0731-575946. Motioner skickas via epost till hsvenbro@gmail.com.

Vi kan subventionera resekostnad som överstiger 200:- (billigaste färdsätt) så att även långvägare kan delta!

För den som önskar att i förväg ta del av styrelsens verksamhetsberättelse 2014 samt handlingsplan anmäler detta till info@zenvagen.se. Den ekonomiska redovisningen sker på årsmötet.

Hjärtligt välkomna!

Styrelsen