2019 okt 19-20: Tai Chi Fördjupning

Kostnad: 600 kr/dag
Anmälan/info: Ann Lindblad, ann.lindblad47@gmail.com
mobil: 070 8882598.