2019 nov 9-10: Tai Chi Fördjupning

Kostnad 600kr/dag
Anmälan/info: Marie Gustafson  gustafson.m@telia.com
mobil: 0733 109705